Podział malarstwa
Podział malarstwa

Podział malarstwa

Malarstwo jako dziedzina wiedzy stanowi bardzo szeroki temat, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się dyscypliny zwanej historią sztuki. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że malarstwo stanowi wraz z grafiką i rzeźbą najbardziej znaczący element sztuki i kultury – zarówno stulecia temu, jak i w dzisiejszych czasach. Warto nadmienić, że ta sfera uległa na przestrzeni minionych stuleci bardzo radykalnym podziałom, a kierowano się przy tym wieloma rozmaitymi czynnikami.

Mieszanie kolorowych farb
W szczególności trzeba wspomnieć o tym, że malarstwo zostało podzielone pod kątem szeregu wielorakich kryteriów. Do nich zalicza się w pierwszej kolejności technikę i jej rodzaj. To, w jaki sposób malowane są przez autorów dzieła sztuki, ma ogromny wpływ na to, o jakich typach malarstwa jest w ogóle mowa. Biorąc tenże wyżej wymieniony czynnik pod uwagę, warto podkreślić, iż w grę wchodzą następujące techniki malarskie, a mianowicie- gwasz, akwarela, graffiti, enkaustyka, collage, airbrush, fresk, malarstwo na szkle, malarstwo polichromiczne, malarstwo temperowe, witraże, malarstwo olejne, malarstwo akrylowe, sgraffitio czy też malowanie kredkami. Patrząc natomiast na podział pod kątem tematyki, warto nadmienić, że wyszczególnia się malarstwo religijne, malarstwo pejzażowe, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo w stylu martwa natura, a także krajobrazy, portrety, którym w niniejszym poradniku poświęcimy znacznie więcej uwagi, przedstawienia mitologiczne i historyczne a także malarstwo rodzajowe i szereg innego rodzaju tematyk.
Autor: