Historia witrażu
Historia witrażu

Historia witrażu

Pierwsze dzieła artystyczne w postaci witrażu powstały prawdopodobnie na terenie naszego kontynentu. W starej Europie pojawiły się one głównie w okresie średniowiecza, ale także były popularne jeszcze parę dekad wcześniej, niemniej jednak ich prawdziwy renesans nastąpił właśnie w czasach mniej więcej stulecia dziesiątego. Witraże w głównej mierze królowały na terenie państw takich jak Niemcy oraz Francja, a zwłaszcza w dziesiątym wieku pojawiały się one systematycznie jako istne cuda sztuk plastycznych w Reims.

Kolorowy sakralny witraż w kościele
Jak prezentują karty historii, witraż w pierwszej kolejności stworzony został w Niemczech, przynajmniej gdy mowa o najstarszym udokumentowanym witrażu. Jego niewielki element został zachowany po dziś dzień. Mowa tu o witrażu ulokowanym na obszarze tak zwanego rejonu Wissenburga. Generalnie rzecz biorąc datuje się, iż http://naturalnie.com.pl/o-nas/ było to mniej więcej w dziewiątym stuleciu. Warto również nadmienić, że sam fakt wykorzystania szkła barwnego był techniką chętnie wybieraną stulecia wcześniej. Prawdopodobnie, coś na wzór dzisiejszego witrażu z prawdziwego zdarzenia powstało mniej więcej w szóstym wieku. Nie zapominajmy też o rozkwicie sztuki witrażowej w czasie równoległym do rozwoju gotyku.

Witraż przedstawia rodzinę Jezusa i anioły
Jeżeli chodzi natomiast o witraże w Polsce, to pierwsze z nich pojawiły się w stuleciu czternastym. Wybił się w tej dziedzinie Toruń, który uznany został za jeden z dominujących ośrodków wytwórstwa witrażu. Był to zarazem pierwszy tego typu punkt w naszym kraju. Jak wskazują karty historii, witraże tworzono na skalę dużo szerszą w Polsce począwszy od lat trzydziestych czternastego stulecia.
Autor: