Witraż
Witraż

Witraż

W dziedzinie sztuk pięknych jakimi są sztuki plastyczne, bardzo ważne miejsce zajmuje między innymi rzeźba, ale także grafika. Obie te kategorie mogłyby rozwijać się niezależnie, ale jednak są połączone ze sobą przez trzecią, równie istotną dyscyplinę jaką jest malarstwo. W ramach malarstwa z kolei wyszczególnia się mnóstwo rozlicznych typów podkategorii. Wśród najistotniejszych, na jakie trzeba zwrócić uwagę zadośćuczynienie za śmierć teściowej znajduje się witraż.

Spiralny witraż
W kontekście witrażu trzeba wspomnieć między innymi o tym, iż jest to charakterystyczny rodzaj wypełnienia jaki wstawiany jest w oknach. Ponadto, jest to połączenie z malarstwem na szkle. Witraże jeszcze stulecia temu były wykorzystywane przede wszystkim do tego, ażeby je instalować w budownictwie sakralnym. jakie ac wybrać Co więcej, technika ta była już dobrze znana mniej więcej w okresie starożytności. Niemniej jednak rozpowszechniono ją zwłaszcza w czasach średniowiecznych. Warto również nadmienić, że najbardziej popularna sztuka witrażowa stała się na przełomie dwóch stuleci, a mianowicie między dziewiętnastym a dwudziestym. Malarskie witraże były modne zwłaszcza w sztuce secesji. Do najbardziej specyficznych zalicza się między innymi niesamowicie okazały witraż liczący przeszło dwieście dwanaście metrów kwadratowych powierzchni! Uchodzi on za zdecydowanie największy witraż na terenie kontynentu europejskiego. Umiejscowiony został w kościele Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie. Dodatkowo, należy też podkreślić istotność witraży z Różowego Meczetu w Szirazie, jakie znajdują się na terenie Iranu.
Autor:

Malowanie witraża